2D Animasyon Nedir: Çok Kapsamlı Bir Rehber

2d Animasyon Ne Anlama Geliyor? 2d animasyonda, videonun karakterler, nesneler ve arka plan dahil her yönü iki boyutlu, düz bir alanda oluşturulur. Tam olarak iki boyutu olan herhangi bir şekil 2 boyutlu bir şekildir. 2d’nin ne olduğunu anlamak veya kavramsallaştırmak istiyorsanız, böyle bir şeklin mükemmel bir örneği olan bir düzlem düşünün. Sadece şekiller değil, figürler de 2d olabilir. 2d şekil yalnızca uzunluğu ve genişliği olan bir şekildir. Bu şekillerin kenar sayısı istediğiniz kadar olabilir ve kenarları düz olduğu kadar eğimli de olabilir. Matematiksel terimlerle, 2d ve 3d gibi kavramlar geometrik ayarlardır. 2d’de iki değere ve 3d’de bir öğenin geometrideki tam konumunu bilmek için 3 değere ihtiyacınız vardır. Artık 2d’nin ne olduğunu bildiğinize göre, 2d animasyonu anlamak çok basit hale geliyor. Animasyon kelimesi, köklerini İtalyan anatomist Luigi Galvani’nin deneylerine dayanır ve burada kurbağaların bacaklarını elektriksel uyarılarla uyardı ve bacaklar “hareket ettiler”. Bu, Animasyon, yani Hayvan hareketi (ingilizce hayvan=animal) kelimesinin referans noktası oldu. 2d animasyon, iki boyutlu bir alanda çalışmak için oluşturulan hareketli bir sanattır. İçinde, çizimler (vektörler) bir sıra halinde bir araya getirilir ve birlikte oynandıklarında, hareketli bir film oluşturur. Bu, animatörlerin gerçek insanları veya doğal manzarayı içermeden hareketli sanatlar yaratmalarına ve istedikleri gibi karakter, yaratık ve arka plan yaratmalarına izin verdi. Adından da anlaşılacağı gibi, 2d animasyon, yalnızca yükseklik ve genişlikleriyle ölçülebilen 2d nesneler ve şekillerle ilgilidirler. 2d animasyon videoları, iki boyutlu bir ortamda hareket eden karakterler ve nesneler aracılığıyla hikaye anlatır ve markanın mesajını tüketiciye iletir.

2d Animasyon Nasıl Oluşturulur?

2d animasyon, özel 2d animasyon araçlarının kullanılmasını gerektirir: Storyboarding, animasyon, düzen, ses, görseller vb. gibi yönleri içeren belirli bir süreci izler. Animatörler, tüm sürecin ayrılmaz bir parçasıdır ve başlangıçtaki taslakları oluşturmaktan videonun sonlanmasına kadar tüm süreci yürütürler. 

Bu iş, prodiksiyon departmanının üç bölüme ayrılmış olan sadece bir bölümüdür: pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon:

Pre-Prodüksiyon

Pre Prodüksiyon, herhangi bir animasyon yaratmanın ilk aşamasıdır. Bu aşamada, bir animatör ekibi, bir hikayeyi ve animasyonun senaryosunu belirlemek için hikaye yazarları ile birlikte çalışır. Ardından, videonun karakterlerini tasarlar, bir storyboard oluşturur, bir renk teması seçer ve videonun arka planını oluştururlar. Tüm bunlarla birlikte, takım ana yapıyı oluşturur. Bu aşamada hatırlanması gereken birkaç önemli şey var. Üzerinde çalıştığınız script(video metni) görsel süreçleri ve video hikayesini yönetiyor olmalıdır. Bu, videonun izlemesi gereken olayların sırasını temsil eden bir storyboard oluşturmaya yardımcı olur. Karakterleri ve arka planları oluşturmak için tasarım süreci genellikle iki adımda yapılır. İlk olarak, tasarım ekibi karakterlerin ve diğer öğelerin basit bir taslağını oluşturur. Takım ilk storyboarddan(taslak) memnun olduğunda, bunlar daha sonra ayrıntılı tasarımlara ve görüntülere dönüştürülür. Bu yapıldıktan sonra, ekip  nesneleri ve öğeleri  göz önünde bulundurarak video için bir renk teması seçer. Bu, 2D animasyon oluşturmanın üretim öncesi aşamasını tamamlar.

Prodüksiyon

Prodüksiyon sırasında amaç, animasyonlu sahneleri üretmek ve yaratılan öğeleri bir araya getirmektir. Arka planları boyamaktan karakter eylemlerini ve aktiviteleri canlandırmaya, sahneleri tasarlamaktan kaba animasyonlar yapmaya kadar süreç oluşturulur. 

İzleme, kaba animasyonların yeni bir animasyon katmanında veya doğrudan veya aynı katmanın üzerinde farklı renklerle temizlenmesini içerir. Öte yandan, Inbetweening bir makineyi yağlamak gibidir. Inbetweening, animasyonun pürüzsüz görünmesi için iki ana sahne arasına geçişlerin eklenmesini sağlar. Ayrıca, bu aşamada tasarımlara renk eklemek gibi küçük görevler deyapılır. Bu görevleri başarıyla tamamlamak için animatörler, her bir sahne için talimatları içeren exposure sheet(pozlama sayfaları) oluşturabilir. Bu sayfa 5 bölüme ayrılmıştır:

 • Layer’lar (Animasyon Katmanları)
 • Arka plan
 • Zamanlama ve Eylemler
 • Perspektifi Görüntüleme
 • Seslendirme ve Müzik

Bir sonraki aşama parçaları pozlama kağıdına göre birleştirmektir. Buna birleştirme işlemi denir. Burada ekip, sahneyi tamamlamak için ihtiyaç duydukları arka planları, sesleri, efektleri, çerçeveleri, vurguları ve diğer şeyleri ekleyecektir.

Post-Prodüksiyon

Post prodüksiyonda animasyon ekibi, bir 2d animasyonun tüm son düzenlemelerini yapar. Bu aşamada, ana odak geliştirme üzerinedir. Ses efektlerinden kare uzunluklarına kadar, videonun mesajının etkisinin net ve etkili olmasını sağlamak için kitleye ilgi çekici bir şey verilir. Her şey tamamlandıktan sonra, render alınır ve son çıktı kontrol edilir.  Yukarıda belirtilen görevlerin her biri, 2d animasyon dünyasına yolculuğunuzu başlatmayı öğrenebileceğiniz karmaşık teknikler içerir.

2d Animasyon mu 3d Animasyon mu Daha İlgi Çekici?

Bu sorunun cevabı, hedef kitlenize, videonuzun arkasındaki amaca ve ne animasyon yaptığınıza bağlı olarak çok özneldir. Hem 2D animasyonun hem de 3D animasyonun kendine özgü kullanım durumları, avantajları ve dezavantajları vardır. 

2d Animasyon Kullanım Örnekleri

 • 2D Explainer(Açıklayıcı) Videolar
 • White Board Videolar
 • Ürün demoları
 • Reklamlar ve Marka Videoları
 • Bilgi-eğlence videoları
 • TV şovları ve filmler

3d Animasyon Kullanım Örnekleri

 • Oyun geliştirme
 • TV şovları
 • Filmler 

Bu kullanım durumlarına bağlı olarak, hangi animasyon stilinin kitleniz için daha çekici olduğuna ve gereksinimlerinize en iyi şekilde uyduğuna karar verebilirsiniz.

2d Animasyonun Avantajları

 • Daha ucuz Prodüksiyon maliyeti – 3D animasyon ile karşılaştırıldığında 2D uygun maliyetli bir alternatiftir.
 • Hızlı prodüksiyon – 2D animasyonlar daha hızlı üretilir ve bu da video içeriği oluşturmayı hızlı hale getirir.
 • 2D animasyon daha az karmaşıktır – 2D animasyon daha az teknolojiye ve yazılıma bağlıdır, bu da onları 3D animasyonlardan daha kolay üretilmelerini sağlar.

2d Animasyonun Dezavantajları

Daha az talep – 3D animasyon popülaritesi arttıkça, film endüstrisindeki 2D içeriğe olan talep, büyük 2D klasiklerin 3D olarak yeniden oluşturulmasıyla bir darbe alıyor.

 

 

Popüler 2d Animasyon Çeşitleri 

2D Explainer Video

2d explainer (açıklayıcı) videolar, insanların okuması için çok sıkıcı olabilecek kavramları veya hizmetleri basitleştirmeye yardımcı olan en popüler 2d animasyon stillerinden biridir. Açıklayıcı videolar, bir ürün veya hizmet hakkında bilgi veren, niçin kullanmaları, nasıl kullanmaları ve hizmetin ya da ürünün diğer hizmet ve ürünlerden nasıl farklılaştığını anlatan video türüdür. 

Widezon tarafından yapılan Explainer Video Örneği

 

 

Ürün Demo Videosu

Ürün Demo videoları aslında başlığı ile çok açıklayıcı. Potansiyel kullanıcılara, hayatlarına ekleyebilecekleri değer hakkında bilgi vermek için yeni bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılırlar. Çoğunlukla ürünün çözebileceği benzersiz sorunu sergilemek için kullanılan bu videolar, müşterilerinizin yayınladığınız yeni bir ürünle ilgilenmelerini sağlamak için etkili bir araçtır. 

 

2d Animasyon İpuçları

2D Animasyon Kolay mı?
Animasyonda yeniyseniz, Facebook ve diğer sosyal platformlarda kolayca tanıtım videoları oluşturmanıza yardımcı olması için video reklam programlarını kullanabilirsiniz. Bu video reklam programları kullanımı kolay ve pazarlama için etkilidir.

Basit görünse de, 2D animasyonlar karmaşık ve zaman alıcıdır. Storyboardlar ve ses entegrasyonları gibi çoklu yönlü ve stutters olmadan gerçek animasyonu yaratmak için zaman alıcı bir işler var.

Artık 2D animasyonun temel anlayışını tamamladığımıza ve 3D animasyonla karşılaştırıldığında nerede durduğunu anladığımıza göre, 2D animasyon dünyasına daha derinlemesine bakalım. Burada cevapladığımız soru şudur: “2D animasyonları nasıl daha gerçekçi veya gerçek hale getirebilirsiniz?

Bu soruyu cevaplamak için Disney animatörleri Frank Thomas ve Ollie Johnston’ın uzman görüşüne ve bunların 12 animasyon ilkesine bakıyoruz:

Squash ve Strech– Bu teknik, vücutlarını hareket ettikçe sıkıştırarak ve genişleterek karakterlere ağırlık ve hacim yanılsaması yaratmaya yardımcı olur.
Anticipation– Beklenti, gerçekleşmek üzere olan büyük bir eylem için bir düzen oluşturmak için hareketi kullanmak ve büyük eylemi izleyiciye işaret etmek için ilk hareketi kullanmayı kapsar.
Staging– Her hareketin veya eylemin arkasındaki niyeti izleyici için netleştirme
Pose to Pose – Bunlar iki ayrı animasyon tekniğidir: İlkinde animatörler bir karakterin anahtar pozlarını çizer ve daha sonra geçiş pozlarını ekler. Pose to Pose, adından da anlaşılacağı gibi, her sahnenin birbiri ardına oluşturulmasını içerir.
Follow Through ve Overlap – Karakterlerinizi canlandırırken, hareketlerinin statik olmadığından emin olmak önemlidir. Karakteriniz hareket etmeyi kestiğinde, vücutlarının bazı bölümlerinin kısa bir süre hareket etmesini veya saç gibi belirli eylemler sırasında vücutların bazı bölümlerinin karakterin vücudundan daha hızlı hareket etmesini sağlamak animasyonu daha gerçekçi yapar. 
Slow in ve Slow Out – Başlangıçta hareketlerin daha gerçekçi görünmesi için daha az frame çizerken, hareketin sonunda daha fazla sayıda kare çizin.
Arch– Karakterlerin eylemleri sırasında, hareketlerin daha düzgün görünmesi için vücut hareketlerine hafif dairesel yaylar ekleyin.
Secondary (İkincil) Animasyon – Ana eylemi geliştirmek için ikincil eylemleri kullanın ve karakterin hareketine doğal bir his için daha fazla boyut ekleyerek güçlendirin.
Zamanlama – Sahnenin düzgün ve yavaş ya da hızlı ve net görünmesini sağlamak için zamanlamayı ayarlayın.
Abartı – abartılı hareketler ve tepkiler iletmeye çalıştığınız mesaj üzerinde vurgulamaya yardımcı olur.
Katı çizim – 2d animatörler 2d karakterler ve nesnelerle çalışsalar da, görünüşte 3d yapmak için karakterlere her zaman boyut eklemeye çalışmalıdırlar.
Görünüş– Karakter estetiğine odaklanmak, kitlenizin ekranda ilgi duymasını sağlamak için çok önemlidir.

Ücretsiz 2d Animasyon Programları

1. Synfig
Synfig, 2005 yılında hem front-end hem de back-end tasarımına izin veren ücretsiz bir animasyon yazılımı olarak piyasaya sürüldü. Animatörler, back-endeki kodla sınırlı olmak yerine tasarım içeriği ve front-end görünümü oluşturmak için Synfig’i kullanabilir.

Yeni başlayanlar için için açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılımdır.

2. Adobe Animate
Daha önce Adobe Flash Professional olarak bilinen Adobe Animate, Adobe tarafından geliştirilen bir animasyon yazılımıdır. Animate, vektör grafikleri ve 2D animasyonlar tasarlamak için kullanılır ve 2D video animasyon, televizyon programları, video oyunları için endüstri standardı olarak kabul edilir. Bu platform, raster grafik, ses ve video yerleştirme desteği ile birlikte gelir. 2D animasyon yazılımı olarak, Animate profesyonel kalitede animasyonlu videolar sunar, ancak platformun karışıklığını çözmeniz biraz zaman alır.  Bu yazılım aynı zamanda süper düşük maliyetlidir, yıllık abonelik satın alırsanız kullanıcılara ayda 19,99 $ veya bir seferde bir ay satın alırsanız ayda 29,99 $ maliyetlidir.

3. Pencil2D
Pencil2D başlangıç seviyesi 2D animasyon aracıdır. Bu çizim ve boyama uygulaması, animasyonlu videonuz için hem bitmap hem de vektör stillerini kullanarak geleneksel elle çizilmiş animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Pencil 2D, amatör animatörler için tasarlanmış ücretsiz bir yazılımdır. Bu, 2D animasyonun göz korkutucu ve gerekli olmayan özelliklerini ortadan kaldırarak animasyonun daha kolay görünmesini sağlayan kullanışlı bir yazılımdır. Kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolaydır ve yeni başlayanların platformlar arası uyumluluk sağlayan vu platformda sahneler çizmesine ve canlandırmasına olanak tanır.

4. Opentoonz
OpenToonz, profesyonel video içeriği üretmek için inanılmaz derecede çalışan bir 2D animasyon yazılımıdır. Spirited Away filminde ve Steven Universe gibi TV şovlarında kullanılan OpenToonz, çok çeşitli video animasyon araçları sunar. Sürüm 7.0, kafes deformasyonu ve çizim temizleme gibi yeni özelliklerle beraberinde getirir ve animasyon ekibinin çalışmasını kolaylaştırır. 

5. PowToon
PowToon, masaüstünde ücretsiz olarak kullanılabilen web tabanlı bir animasyon platformudur. PowToon hareketli nesneler, manzaralar ve karakterlerle şık 2D animasyonlar yapmanızı sağlar. Çoğunlukla kullanıcı odaklı etkileşim videoları için kullanılan PowToon, bir sonraki içerik pazarlama stratejinizi kişiselleştirilmiş bir videoyla renklendirmek için harika bir platformdur.

6. Animaker
PowToon’a benzer şekilde, Animaker ayrıca storyboard oluşturmak ve sahne ve karakterlere animasyon eklemek için kullanılan web tabanlı bir 2D animasyon platformudur. Animaker, özellikle yeni başlayanlar için marka videoları veya reklamlar oluşturmak için, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok fazla zaman harcamadan işi halletmek için kullanılabilir.

7. Plastic Animation Paper 
Bir karakalemle başa çıkmak için tasarlanan Plastik Animasyon Kağıdı, hızlı ve kolay 2D animasyon için iyi bir platformdur. Karakterlerinizi çizin ve görsel olarak çarpıcı bir deneyim yaratmak için harika animasyonlar eklemek için yazılımı kullanın. Animasyonunuza katmanlar ekleyin, tüm bağlantı katmanlarında tek seferde değişiklikler yapın, kullanıcı arayüzünde basit bir sürükleme hareketi ile hareketleri uzatın, Plastik Animasyon Kağıdı sizin için her şeyi kolaylaştırır.

Profesyonel Animasyona mı İhtiyacınız Var?

İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir